Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai skelbia konkursą renginių ir veiklos aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigoms eiti.

   FUNKCIJOS

  1. Vadovavimas Renginių ir veiklos aptarnavimo skyriui (darbo grafikų, žiniaraščių rengimas, darbų planavimas).
  2. Viešųjų pirkimų vykdymas.
  3. Mugių organizavimas vykdant miesto renginius.

   KOMPETENCIJOS

  1. Gebėjimas vadovauti grupei, turėti vadovavimo darbo patirtį (stažas)
  2. Turi būti susipažinęs su viešųjų pirkimų įstatymu ir išmanyti viešųjų pirkimų procedūras.
  3. Dokumentų tvarkymas, kompiuterinis raštingumas.

   PRIVALOMI DOKUMENTAI

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  2. CV gyvenimo aprašymas.
  3. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

   ATLYGINIMAS

Renginių ir veiklos aptarnavimo skyriaus vedėjo pareiginės algos pastoviosios dalies nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198 (galimas koeficiento intervalas 5,8 – 6,1, suma nuo 1003,40 EUR iki 1124,50 EUR).

Pretendentai dokumentus iki 2019 m. lapkričio 22 d. pateikia tiesiogiai (adresu: Kranto g. 28, Panevėžys, į SEKRETORIATĄ) arba elektroniniu paštu (el. p. rumai@pankultura.lt).

 

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai kviečia visus aktyviai dalyvauti bendruomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Siūlome jaunimo ir suaugusiųjų savonoriškąją veiklą mūsų įstaigoje.
Dėl savanoriškos veiklos informacija teikiama tel. (8 45) 460 625