Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

PDF Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą
PDF
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas


Metinės veiklos ataskaitos

PDF 2020 m. finansinė ataskaita 
PDF 2019 m. finansinė ataskaita

PDF 2018 m. finansinė ataskaita

PDF 2017 m. finansinė ataskaita

PDF 2016 m. finansinė ataskaita

 

Ketvirčių finansinės ataskaitos

2020 m. ketvirčių finansinės ataskaitos

PDF 2020 m. trečiojo ketvirčio ataskaita

PDF 2020 m. antrojo ketvirčio ataskaita

PDF 2020 m. pirmojo ketvirčio ataskaita

 

2019 m. ketvirčių finansinės ataskaitos

PDF 2019 m. trečiojo ketvirčio ataskaita

PDF 2019 m. antrojo ketvirčio ataskaita

PDF 2019 m. pirmojo ketvirčio ataskaita

 

Ketvirčių finansinės ataskaitos

2017 m. ketvirčių finansinės ataskaitos

PDF 2017 m. pirmojo ketvirčio ataskaita

 

2016 m. ketvirčių finansinės ataskaitos

PDF 2016 m. trečiojo ketvirčio ataskaita

PDF 2016 m. antrojo ketvirčio ataskaita

PDF 2016 m. pirmojo ketvirčio ataskaita